Warsztaty dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach

21 czerwca zorganizowaliśmy warsztaty pt. ,,Jak budować zdrową relacje z jedzeniem?” dla uczniów klas siódmych i ósmych w Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach. Projekt ten powstał dzięki współpracy i dofinansowaniu z budżetu gminy.

Fundacja Studio Figura w szkole

Współpraca z Gminą Oborniki

Na początku czerwca Urząd Miasta w Obornikach zaproponował nam poprowadzenie zajęć edukacyjnych w jednej z instytucji oświatowo-wychowawczej. Głównym celem naszych działań było przekazanie dzieciom informacji dotyczących racjonalnego odżywiania i propagowanie zdrowego stylu życia.

fundacja na przy szkole
zajęcia w szkole

Przebieg zajęć edukacyjnych ,,Jak budować zdrową relacje z jedzeniem?”

Warsztaty odbyły się o godzinie 9:00 i miały charakter otwartego dialogu. Spotkanie było dedykowane osobom młodym w wieku od 13 do 15 lat, które chciały poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia, poprawić samoocenę oraz zwiększyć poczucie własnej wartości.

Program zajęć obejmował 8 modułów:

  1. Kultura diet — jak się nie odchudzać?” poruszone w nim zostały praktyczne zasady zdrowego żywienia, a w szczególności, jak układać i bilansować w prawidłowy sposób swoje posiłki.
  2. Głód fizjologiczny czy emocjonalny?” moduł ten przekazywał informacje na temat głodu, jego rozpoznawania oraz kwestie emocji i ich wpływu na relacji z jedzeniem.
  3. Uważność” – na tym etapie uczestnicy warsztatów poznawali metodę uważnego jedzenia, która polega na jedzeniu w skupieniu, celebracji posiłku i cieszenia się nim. Metoda ta pomaga w budowaniu zdrowych relacji z jedzeniem.
  4. Jak skutecznie wprowadzać zmiany?” temat ten był poświęcony zdrowym nawykom żywieniowym i sposobom wprowadzenia ich do codziennego życia.
  5. Obraz ciała w dobie Instagrama” piąty moduł tyczył się m.in. wpływu mediów społecznościowych na samoocenę nastolatków.
  6. Moduł szósty odnosił się do zaburzeń odżywiania. Młodzież rozmawiała z naszym ekspertem na temat: anoreksji, bulimii oraz o zaburzeniu z napadowym objadaniem się.
  7. Kolejny temat dotyczył problemu otyłości. Uczniowie zapoznali się z przyczynami i skutkami występowania nadwagi oraz ze sposobami walki z otyłością.
  8. Czy jestem w stanie polubić aktywność fizyczną?” – ostatni temat spotkania podkreślał znaczenie wysiłku fizycznego, poruszał kwestie związane z motywacją do regularnego uprawiania sportu i czego unikać podczas aktywności.

Po odbytych warsztatach została przeprowadzona ankieta wśród uczniów, dzięki której mogliśmy poznać zdanie klasy na temat naszych zajęć. Wyniki ankiet jednoznacznie pokazały, że lekcja przekazała wiedzę z zakresu odżywiania i zdrowego stylu życia. Nasza Fundacja również, poza samym zorganizowaniem spotkania z młodzieżą, zapewniła uczniom darmową konsultację psychologiczną.

Cele Fundacji Studio Figura

Nasza Fundacja zajmuje się pomocą w walce z otyłością dzieciom i młodzieży, którą realizujemy poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki dietetycznej, trenerskiej i psychologicznej naszym wychowankom. W naszych działaniach skupiamy się także na edukacji żywieniowej młodych ludzi, promujemy zdrowe nawyki żywieniowe i propagujemy aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

pisanie na tablicy przes Pauline z Fundacji Studio Figura

Poznaj naszych podopiecznych Fundacji Studio Figura, klikając tutaj

Jeśli chcesz pomóc naszej inicjatywie, dołącz do naszej zrzutki

Natomiast jeśli wolisz, działać zostań wolontariuszem

Jesteś rodzicem i szukasz pomocy dla swojego dziecka, które ma problem z nadwagą lub otyłością? Skontaktuj się z nami

przebie zajęć
zajęcia w szkole
zajęcia w szkole