Przelew Tradycyjny

Aby Fundacja Studio Figura mogła skutecznie ratować następne pokolenia przed pandemią otyłości, niezbędne są nam odpowiednie finanse. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, ponieważ wiemy, że Nasza misja może zmienić przyszłość wielu dzieci. Dokonując przelewu na konto Fundacji Studio Figura pomagasz tym, którzy najbardziej tego potrzebują .

Odbiorca

Fundacja Studio Figura

Numer konta odbiorcy

02 1050 1520 1000 0090 8137 8441

Adres(opcjonalnie)

ul. Skórzewska 26, 62-081 Wysogotowo

Tytuł

Na cele statutowe Fundacji Studio Figura

IBAN

PL

SWIFT

INGBPLPW

28 1050 1520 1000 0090 8137 8458 (EURO)
02 1050 1520 1000 0090 8137 8441 (PLN)

Wspieraj regularnie

Nawet najmniejsze, regularne wpłaty na konto Fundacji pomogą nam lepiej zaplanować wydatki i odmienić życie większej liczby dzieci zmagających się z otyłością.

Aby wspierać nas cyklicznie, możesz ustawić w swoim banku stałe polecenie zapłaty. Dzięki temu, co miesiąc z Twojego konta zostanie pobrana zadeklarowana przez Ciebie kwota. Dla wpłacającego/Ciebie sposób ten jest zupełnie bezpieczny, a nam pozwala zredukować koszty administracyjne do minimum.

Stałe polecenie zapłaty

W cyklach

1 tydzień


1 miesiąc


2 miesiące


3 miesiące


6 miesiące


LUB

W dniach

dni kalendarzowe


dni robocze


np. 5 dni, 10 dni


Do dnia

Wskazujesz datę końca

Bezterminowo

Anulujesz kiedy chcesz

Warto wiedzieć również, że:

Wszelkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

  • dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu
  • dla osób prawnych limit do 10% od dochodu

Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto bankowe Fundacji Studio Figura.